"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2018 Ngày 27 tháng 2 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-01-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
25-01-2018 Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng bến bãi và diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 13
25-01-2018 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 18
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-01-2018 Quyết định số 136/QĐ-UBND về việc công bố kết quả rà soát văn bản và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của tỉnh Quảng Trị năm 2017. 22
Sở Xây dựng
02-02-2018 Quyết định số 11/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 73
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
09-02-2018 Công bố số 395/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 94
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,528,862 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner