"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11 + 12           Năm 2015 Ngày 15 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-06-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
16-06-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND về việc Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp. 05
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2015 Quyết định số 1090/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 11
02-06-2015 Quyết định số 1091/QĐ-UBND công nhận 04 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Đông Thanh, Nguyễn Thị Minh Khai, Kim Đồng và Gio Thành). 21
02-06-2015 Quyết định số 1092/QĐ-UBND công nhận 05 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (Vĩnh Tú, Vĩnh Sơn, Hải Thái số 2, Triệu Vân, Tân Liên). 22
02-06-2015 Quyết định số 1093/QĐ-UBND công nhận 03 trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia (Hải Vĩnh, Hải Thượng, Triệu Trạch). 23
02-06-2015 Quyết định số 1094/QĐ-UBND công nhận Trường Trung học phổ thông Đông Hà, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn quốc gia. 24
05-06-2015 Quyết định số 1114/QĐ-UBND về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị kỳ đầu từ năm 1989 đến ngày 31/12/2013. 25
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
15-06-2015 Công bố số 1555/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 332
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,345,449 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner