"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2011 Ngày 15 tháng 7 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-06-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá các loại tài sản là nhà, vật kiến trúc và các loại cây trồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
01-06-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ban hành Quy trình lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 23
13-06-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 32
13-06-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị. 35
Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị
12-05-2011 Quyết định số 239/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn thị xã Quảng Trị. 40
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-05-2011 Quyết định số 911/QĐ-UBND về việc công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 60
20-05-2011 Quyết định số 929/QĐ-UBND về việc quy định mức kinh phí hỗ trợ cho chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy do mắc dịch bệnh. 62
24-05-2011 Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2011 (lần 2). 64
10-06-2011 Quyết định số 1075/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Quảng Trị. 66
13-06-2011 Quyết định số 1126/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đến năm 2025. 74
25-05-2011 Công văn số 1234/ĐC-UBND đính chính Phụ lục kèm Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh. 107
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,189,658 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner