"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2011 Ngày 15 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-06-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục, mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 03 tháng tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 02
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-06-2011 Quyết định số 1162/QĐ-UBND về việc quy định mức giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 07
22-06-2011 Quyết định số 1166/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Trị năm 2011. 81
24-06-2011 Quyết định số 1211/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiêu chí Hợp tác xã điển hình tiên tiến tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2011 - 2015. 86
29-06-2011 Quyết định số 1224/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Du lịch hồ Rào Quán, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 97
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,189,726 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner