"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2008 Ngày 23 tháng 7 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương. 03
01-07-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. 11
21-07-2008 Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND về việc thành lập Khu Công nghiệp Quán Ngang. 19
22-07-2008 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. 21
21-07-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. 29
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
16-07-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất thị xã Đông Hà. 34
Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh
25-06-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc. 40
Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa
30-06-2008 Chỉ thị số 05/2008/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp thực hiện công tác Phòng cháy, chữa cháy. 45
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2008 Quyết định số 1242/QĐ-UBND về việc Quy định giá đất tại các Cụm Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp, Thương mại- Dịch vụ huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 47
01-07-2008 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc triển khai các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới và Ngày Dân số Việt Nam. 49
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,942,065 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner