"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24 + 25           Năm 2015 Ngày 16 tháng 12 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-12-2015 Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 03
14-12-2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 05
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-11-2015 Quyết định số 2569/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển các ngành công nghiệp và thương mại tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 07
20-11-2015 Quyết định số 2570/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai đợt cao điểm hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 19
26-11-2015 Quyết định số 2623/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2015 của huyện Vĩnh Linh. 24
09-12-2015 Quyết định số 2732/QĐ-UBND công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 25
11-12-2015 Quyết định số 2748/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng. 26
14-12-2015 Quyết định số 2772/QĐ-UBND công nhận Trường Tiểu học số 1 Triệu Trạch, huyện Triệu Phong đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 29
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
14-12-2015 Công bố số 3339/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 30
Mục lục Công báo
14-12-2015 Mục lục số 01-25/MLCB về thống kê số lượng và trích yếu các văn bản đã đăng Công báo trong năm 2015. 88
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,945,069 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner