"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2024 Ngày 26 tháng 4 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2024 Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị. 02
01-04-2024 Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND quy định phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 04
10-04-2024 Quyết định số 07/2024/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị. 07
19-04-2024 Quyết định số 08/2024/QĐ-UBND quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị. 10
Văn bản pháp luật khác
Sở Xây dựng
09-04-2024 Công bố số 782/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 14
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,940,051 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner