"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04           Năm 2015 Ngày 15 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-12-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh năm 2015. 03
16-12-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị. 19
17-12-2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các huyện, thành phố, thị xã. 31
24-12-2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND về việc phân cấp xác định các khoản được trừ về tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 53
24-12-2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng các khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 55
24-12-2014 Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 76
26-12-2014 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 81
26-12-2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND về việc Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 145
30-12-2014 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 157
30-12-2014 Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ban hành đơn giá cắm mốc phân lô, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 168
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
17-12-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đông Hà năm 2015. 170
17-12-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của thành phố Đông Hà. 172
Văn bản pháp luật khác
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
14-01-2015 Công bố số 55/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 178
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,158,587 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner