"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17 + 18           Năm 2020 Ngày 21 tháng 10 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-10-2020 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn. 02
13-10-2020 Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về công nhận và một số nội dung, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 27
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-10-2020 Quyết định số 3026/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bình quân trồng rừng phòng hộ, trồng rừng đặc dụng; trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 37
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
20-10-2020 Công bố số 1760/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 45
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,141,942 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner