"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08 + 09           Năm 2011 Ngày 15 tháng 6 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-04-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2011 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
14-04-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị. 14
14-04-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 19
18-04-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 26
20-04-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 35
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
18-05-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực huyện Hải Lăng. 37
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh
14-04-2011 Quyết định số 2064/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh. 43
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2011 Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2. 72
04-04-2011 Quyết định số 596/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm Công nghiệp Hải Thượng. 96
04-04-2011 Quyết định số 597/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Trị. 98
04-04-2011 Quyết định số 605/QĐ-UBND về việc chuyển Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh từ đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động sang đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động. 101
21-04-2011 Quyết định số 735/QĐ-UBND điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng năm 2020. 102
21-04-2011 Quyết định số 736/QĐ-UBND về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ lãnh đạo Ban Đại diện Hội Người cao tuổi, Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/dioxin và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cấp tỉnh, cấp huyện. 104
09-05-2011 Quyết định số 831/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh. 106
10-05-2011 Quyết định số 842/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định về giao quyền tự chủ về sử dụng biên chế đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 109
10-05-2011 Quyết định số 851/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức học bổng cho học sinh khuyết tật tại Trường Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Trị. 111
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,891,728 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner