"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2006 Ngày 12 tháng 10 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2006 Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2004 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2006 của tỉnh Quảng Trị. 02
31-03-2006 Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn. 57
31-03-2006 Quyết định số 38/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh. 60
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
04-04-2006 Quyết định số 316/2006/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá sàn khu dân cư khu phố 1 phường Đông Lễ, thị xã Đông Hà để đấu giá. 66
04-04-2006 Quyết định số 317/2006/QĐ-UBND về việc Phân hạng đất nông - lâm nghiệp trên địa bàn thị xã Đông Hà. 68
05-04-2006 Chỉ thị số 03/2006/CT-UBND về việc chống thất thu thuế GTGT và thuế Thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe hai bánh gắn máy. 69
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,956,869 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner