"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2008 Ngày 16 tháng 9 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-08-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, sửa đổi và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
18-08-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh phân loại đường phố thị xã Đông Hà năm 2008. 11
19-08-2008 Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 13
25-08-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 22
25-08-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND về việc ban hành phương án giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. 32
10-09-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND về việc Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 38
Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong
28-08-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về tiếp tục “Đẩy mạnh sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích”. 44
28-08-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về thông qua Đề án Phát triển Giáo dục huyện giai đoạn 2008 - 2015. 53
28-08-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND thông qua Đề án Xây dựng Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị trấn trên địa bàn huyện giai đoạn 2008 - 2010. 70
28-08-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND thông qua Đề án Hỗ trợ xóa nhà dột nát, tạm bợ cho hộ nghèo trên địa bàn huyện giai đoạn 2008 - 2010. 76
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,941,964 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner