"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2006 Ngày 25 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
22-07-2006 Nghị quyết số 7.10/2006/NQ-HĐND phê duyệt Đề án "Mở rộng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa quy mô 300 giường bệnh lên 500 giường bệnh". 03
22-07-2006 Nghị quyết số 7.3/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010. 07
22-07-2006 Nghị quyết số 7.4/2006/NQ-HĐND về Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 17
22-07-2006 Nghị quyết số 7.5/2006/NQ-HĐND về việc Thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 2006- 2010 tỉnh Quảng Trị. 22
22-07-2006 Nghị quyết số 7.6/2006/NQ-HĐND về việc Sửa đổi, bổ sung và ban hành một số loại phí trên địa bàn tỉnh. 25
22-07-2006 Nghị quyết số 7.7/2006/NQ-HĐND phê duyệt Chương trình mục tiêu việc làm, giai đoạn 2006- 2010. 28
22-07-2006 Nghị quyết số 7.8/2006/NQ-HĐND phê duyệt Chương trình mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2006- 2010. 31
22-07-2006 Nghị quyết số 7.9/2006/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị từ kỳ họp thứ 7 đến hết nhiệm kỳ 2004 - 2009. 35
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-07-2006 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị. 40
31-07-2006 Chỉ thị số 14/2006/CT-UBND về việc Thực hiện niêm yết giá công khai và bán hàng theo giá niêm yết. 48
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
04-07-2006 Quyết định số 639/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã. 50
Hội đồng nhân dân huyện Đakrông
18-07-2006 Nghị quyết số 6A/2006/NQ-HĐND về Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 66
18-07-2006 Nghị quyết số 6B/2006/NQ-HĐND về Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005. 70
Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa
17-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về Xây dựng Nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng thôn, bản. 72
17-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Hướng Hóa năm 2005. 76
17-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 79
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,930,466 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner