"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2021 Ngày 18 tháng 8 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-07-2021 Nghị quyết số 90/2021/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. 03
16-07-2021 Nghị quyết số 91/2021/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 06
16-07-2021 Nghị quyết số 99/2021/NQ-HĐND kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020. 24
16-07-2021 Nghị quyết số 100/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Trị. 26
16-07-2021 Nghị quyết số 101/2021/NQ-HĐND quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 30
16-07-2021 Nghị quyết số 102/2021/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 35
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
16-07-2021 Nghị quyết số 92/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch năm 2021 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 56
16-07-2021 Nghị quyết số 93/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xử lý, khắc phục một số điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. 58
16-07-2021 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND về việc cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2021. 60
16-07-2021 Nghị quyết số 95/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2021. 64
16-07-2021 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 89
16-07-2021 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND về việc bổ sung quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2030. 91
16-07-2021 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND thông qua chủ trương bán nhà và đất thuộc sở hữu nhà nước. 127
16-07-2021 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022. 129
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,959,494 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner