"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22 + 23           Năm 2015 Ngày 14 tháng 11 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-11-2015 Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; đính chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
03-11-2015 Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức giá thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 05
03-11-2015 Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 07
05-11-2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 12
16-11-2015 Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của tỉnh Quảng Trị. 19
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
10-11-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đakrông. 21
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong
01-10-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Triệu Phong. 28
02-11-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Triệu Phong. 35
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-11-2015 Quyết định số 2453/QĐ-UBND công nhận Trường Mầm non Gio Phong, huyện Gio Linh đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1. 41
17-11-2015 Quyết định số 2547/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố. 42
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
12-11-2015 Công bố số 3000/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 57
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,242,709 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner