"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2023 Ngày 30 tháng 3 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-02-2023 Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND quy định danh mục lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023 - 2025. 03
15-03-2023 Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi của Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 18
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
27-02-2023 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu). 28
27-02-2023 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án Đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (đoạn từ nút giao thông đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu). 30
Sở Xây dựng
10-03-2023 Công bố số 431/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Qquảng Trị. 32
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,954,733 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner