"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05 + 06 + 07           Năm 2024 Ngày 15 tháng 01 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-12-2023 Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai (không bao gồm phí và lệ phí) áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 02
29-12-2023 Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030. 157
29-12-2023 Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị. 160
Văn bản pháp luật khác
Sở Xây dựng
28-12-2023 Công bố số 3238/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 172
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,938,262 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner