"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2015 Ngày 18 tháng 8 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
21-07-2015 Nghị quyết số 60/2015/NQ-HĐND về việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015. 03
21-07-2015 Nghị quyết số 61/2015/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và quyết toán thu chi ngân sách các phường thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND năm 2014. 07
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
31-07-2015 Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 21
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
11-08-2015 Công văn số 202/HĐND-KTNS về việc đính chính Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh Quảng Trị. 26
17-08-2015 Công văn số 208/HĐND-PC về việc đính chính phụ lục của Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của HĐND tỉnh. 27
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-07-2015 Quyết định số 1525/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 28
31-07-2015 Quyết định số 1599/QĐ-UBND về việc ban hành quy định giá tổi thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy và xe máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 34
05-08-2015 Công văn số 3025/UBND-NC về việc tạm dừng thi hành Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh. 126
Sở Xây dựng
10-08-2015 Quyết định số 58/QĐ-SXD về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 127
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
12-08-2015 Công bố số 2286/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 136
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,413,903 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner