"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2021 Ngày 08 tháng 6 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-05-2021 Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 06
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-05-2021 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư các dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. 08
12-05-2021 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường THPT Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 11
12-05-2021 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Địa đạo Vịnh Mốc (Giai đoạn 2). 14
12-05-2021 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tôn tạo, nâng cấp Khu di tích đặc biệt quốc gia Thành Cổ Quảng Trị, Hạng mục: Bảo tàng Thành Cổ. 16
12-05-2021 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường quay chuyên nghiệp quy mô 250 chỗ và trường quay ngoài trời - Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. 18
12-05-2021 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng mới các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 20
12-05-2021 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trồng, bảo vệ và phát triển rừng. 22
12-05-2021 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè chống xói lở khẩn cấp các đoạn sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 24
12-05-2021 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên ĐaKrông và Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị. 26
12-05-2021 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị. 30
12-05-2021 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan, giai đoạn 1. 34
12-05-2021 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2). 36
12-05-2021 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị. 39
12-05-2021 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc cho ý kiến lần thứ 2 đối với Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. 41
12-05-2021 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường gom từ các lối đi tự mở đến đường ngang qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2022. 43
12-05-2021 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Vỉa hè đường Hùng Vương (Đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ). 45
12-05-2021 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn từ Km1+784 - Km2+860, thành phố Đông Hà. 47
12-05-2021 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Công viên mini phường 2, thành phố Đông Hà. 49
12-05-2021 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyến sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà. 52
12-05-2021 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cầu Kêng mới, xã Vĩnh Chấp,huyện Vĩnh Linh. 54
12-05-2021 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị. 56
12-05-2021 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Quảng Trị. 58
12-05-2021 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông biên giới nối các trạm kiểm soát biên phòng Xà Heng, A Dơi, PaRoi, Xy, huyện Hướng Hóa. 60
12-05-2021 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1. 62
12-05-2021 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng để mở rộng cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. 65
12-05-2021 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Nguyên Hãn, thành phố Đông Hà (giai đoạn 2). 67
12-05-2021 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm Cửa khẩu quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2). 69
12-05-2021 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn và cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 73
12-05-2021 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh Hạng mục: Trung tâm Tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị. 75
12-05-2021 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn (giai đoạn 2). 77
12-05-2021 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở khám chữa bệnh tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. 79
12-05-2021 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị. 81
12-05-2021 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học (giai đoạn 1). 83
12-05-2021 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Cồn Tiên, Hạng mục: Nhà học thực hành. 85
12-05-2021 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bến Quan, Hạng mục: Nhà học thực hành. 87
12-05-2021 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà. 89
12-05-2021 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hoàn thiện hạ tầng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Nguyễn Trung Trực đến đường Điện Biên Phủ). 92
12-05-2021 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt. 94
12-05-2021 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị Tân Vĩnh. 96
12-05-2021 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nghĩa trang phục vụ di dời mộ khu vực Bắc sông Hiếu. 99
12-05-2021 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng doanh trại Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương. 101
12-05-2021 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND bổ sung danh mục Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1). 105
12-05-2021 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1). 108
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
24-05-2021 Công bố số 780/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 110
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,959,465 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner