"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2017 Ngày 25 tháng 7 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-06-2017 Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị. 02
21-07-2017 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 14
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-07-2017 Quyết định số 1934/QĐ-UBND công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 47
14-07-2017 Quyết định số 1935/QĐ-UBND công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. 48
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
14-07-2017 Công bố số 2000/CB/STC-SXD về giá vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 49
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,282,053 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner