"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21 + 22           Năm 2017 Ngày 20 tháng 9 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-08-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị. 03
01-09-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển tỉnh Quảng Trị. 04
01-09-2017 Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng một cửa điện tử được tích hợp trên cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị. 10
01-09-2017 Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 19
05-09-2017 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về việc giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 27
05-09-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 104
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-08-2017 Quyết định số 2368/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban công tác người cao tuổi tỉnh Quảng Trị. 110
01-09-2017 Quyết định số 2415/QĐ-UBND về việc Quy định về phân cấp quản lý, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020. 117
05-09-2017 Quyết định số 2423/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và quản lý cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh. 133
Sở Xây dựng
07-09-2017 Quyết định số 64/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 138
07-09-2017 Quyết định số 65/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 160
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
14-09-2017 Công bố số 2676/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 178
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,156,908 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner