"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2008 Ngày 26 tháng 6 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-05-2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí của UBND tỉnh. 02
19-05-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2006 - 2010 của Thủ tướng Chính phủ trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. 06
Hội đồng nhân dân huyện Đakrông
25-04-2008 Nghị quyết số 54/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án về Nhiệm vụ và giải pháp phát triển chăn nuôi huyện Đakrông giai đoạn 2008 - 2015. 10
25-04-2008 Nghị quyết số 55/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Đakrông đến năm 2020. 39
Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa
10-06-2008 Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 130
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,941,091 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner