"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2010 Ngày 25 tháng 12 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-11-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc đối với cán bộ luân chuyển, công chức tăng cường về công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Đakrông. 04
09-12-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND về việc Bổ sung, sửa đổi một số điều Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 3417/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh. 11
10-12-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị. 14
10-12-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị. 18
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
30-11-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. 24
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-11-2010 Quyết định số 2191/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh danh mục dự án đầu tư thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của huyện Đakrông năm 2010. 28
23-11-2010 Quyết định số 2250/QĐ-UBND về việc Xếp hạng đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 30
24-11-2010 Quyết định số 2253/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch Phát triển báo chí tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 33
29-11-2010 Quyết định số 2283/QĐ-UBND xếp hạng công ty đối với các công ty nhà nước. 35
30-11-2010 Quyết định số 2304/QĐ-UBND công bố hết dịch sốt xuất huyết tại tỉnh Quảng Trị. 37
03-12-2010 Quyết định số 2335/QĐ-UBND về việc Đổi tên Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ HTX và DNNQD tỉnh Quảng Trị trực thuộc Liên minh HTX &DNNQD tỉnh thành Trung tâm Dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị. 38
06-12-2010 Quyết định số 2350/QĐ-UBND về việc Quy định mức trích kinh phí, lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 39
08-12-2010 Quyết định số 2360/QĐ-UBND v/v Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Trị. 41
09-12-2010 Quyết định số 2367/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Quảng Trị. 58
09-12-2010 Quyết định số 2386/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. 64
10-12-2010 Quyết định số 2396/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh. 69
10-12-2010 Quyết định số 2398/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh. 71
10-12-2010 Quyết định số 2407/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài. 73
10-12-2010 Quyết định số 2411/QĐ-CT về việc Phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức, viên chức theo Đề án 236/ĐA-UB ngày 05/3/2003 của UBND tỉnh. 78
10-12-2010 Quyết định số 2415/QĐ-UBND về việc Thành lập trường Trung cấp nghề Giao thông- Vận tải Quảng Trị. 81
10-12-2010 Quyết định số 2418/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác Bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Quảng Trị. 82
10-12-2010 Quyết định số : 2397/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đakrông. 86
14-12-2010 Quyết định số 2429/QĐ-UBND về việc Quy định cấp phát miễn phí Công báo tỉnh. 88
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,938,595 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner