"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2012 Ngày 15 tháng 3 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-02-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012. 02
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-02-2012 Quyết định số 275/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về giá trị tính lệ phí trước bạ đối với tài sản chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 54
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
12-03-2012 Công bố số 353/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 153
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,942,361 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner