"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2022 Ngày 22 tháng 9 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-08-2022 Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
06-09-2022 Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 13
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
29-08-2022 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND về việc thông qua dự kiến Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023. 17
29-08-2022 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 Trung tâm y tế tuyến huyện và 07 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị. 29
29-08-2022 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế tỉnh Quảng Trị. 33
29-08-2022 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị. 35
Sở Xây dựng
09-09-2022 Công bố số 1963/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 36
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,934,977 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner