"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2020 Ngày 20 tháng 7 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-06-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2020 Quyết định số 1661/QĐ-UBND công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 31
25-06-2020 Quyết định số 1662/QĐ-UBND công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 32
25-06-2020 Quyết định số 1663/QĐ-UBND công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 33
25-06-2020 Quyết định số 1664/QĐ-UBND công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 34
25-06-2020 Quyết định số 1665/QĐ-UBND công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 35
25-06-2020 Quyết định số 1666/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 36
25-06-2020 Quyết định số 1667/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 37
25-06-2020 Quyết định số 1668/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 38
25-06-2020 Quyết định số 1669/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 39
25-06-2020 Quyết định số 1670/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 40
25-06-2020 Quyết định số 1671/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 41
25-06-2020 Quyết định số 1672/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 42
25-06-2020 Quyết định số 1673/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 43
25-06-2020 Quyết định số 1674/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 44
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
20-07-2020 Công bố số 1166/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 45
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,936,199 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner