"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2013 Ngày 15 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-05-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn. 03
30-05-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 27
04-06-2013 Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế về phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 34
06-06-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị. 39
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-05-2013 Quyết định số 879/QĐ-UBND về việc quy định mức khoán chi phí để tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. 61
23-05-2013 Quyết định số 886/QĐ-UBND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Trị. 63
27-05-2013 Công văn số 1495/UBND-TM về việc đính chính Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh. 66
Sở Xây dựng
17-05-2013 Quyết định số 41/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 67
10-06-2013 Quyết định số 43/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 79
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
19-06-2013 Công bố số 1547/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 87
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,339,096 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner