"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2013 Ngày 15 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
26-06-2013 Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND về việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013. 03
26-06-2013 Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án xây dựng thị xã Quảng Trị điển hình văn hóa đã được HĐND thị xã phê chuẩn tại Nghị quyết số 2d/2004/NQ-HĐND ngày 21 tháng 8 năm 2004. 07
26-06-2013 Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và quyết toán thu, chi ngân sách các phường thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND năm 2012. 11
26-06-2013 Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND về việc thông qua đề án thành lập Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phường 2, thị xã Quảng Trị. 28
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
09-07-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. 38
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-06-2013 Quyết định số 1124/QĐ-UBND về việc quy định số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 47
03-07-2013 Quyết định số 1180/QĐ-UBND quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 49
09-07-2013 Quyết định số 1213/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 52
09-07-2013 Quyết định số 1214/QĐ-UBND về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 53
Sở Xây dựng
15-07-2013 Quyết định số 51/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 54
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
15-07-2013 Công bố số 1871/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 62
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,173,736 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner