"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18 + 19 + 20           Năm 2017 Ngày 25 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
29-07-2017 Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. 03
29-07-2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 08
29-07-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 17
29-07-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 128
29-07-2017 Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 133
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2017 Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn xét chọn, hợp đồng, quản lý, sử dụng đối với khuyến nông và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020. 138
09-08-2017 Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 160
09-08-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 197
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
29-07-2017 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. 202
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-08-2017 Quyết định số 2195/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 204
15-08-2017 Quyết định số 2227/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2.000. 209
15-08-2017 Quyết định số 2235/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020. 227
17-08-2017 Quyết định số 2243/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2021. 235
23-08-2017 Quyết định số 2299/QĐ-UBND ban hành tiêu chí phân loại và đánh giá Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020. 249
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
07-08-2017 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 của huyện đảo Cồn Cỏ. 254
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,192,918 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner