"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2020 Ngày 21 tháng 9 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-09-2020 Nghị quyết số 61/2020//NQ-HĐND về việc giảm mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-08-2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 05
21-08-2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2005/QĐ-UBND ngày 05/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị. 06
28-08-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 07
18-09-2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 09
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-09-2020 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục sạt lở đê biển Vĩnh Thái. 15
10-09-2020 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND phê duyệt bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Cơ sở hạ tầng Khu Dịch vụ - Du lịch bãi tắm cộng đồng Gio Hải. 17
10-09-2020 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2020. 19
10-09-2020 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 25
10-09-2020 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Trị. 28
Sở Xây dựng
11-09-2020 Quyết định số 64/QĐ-SXD về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 30
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
21-09-2020 Công bố số 1588/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 48
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,942,337 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner