"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14 + 15           Năm 2022 Ngày 19 tháng 8 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-07-2022 Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. 04
14-07-2022 Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng dân nhân tỉnh Quảng Trị. 07
14-07-2022 Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030. 08
14-07-2022 Nghị quyết số 51/2022/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 12
14-07-2022 Nghị quyết số 52/2022/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016. 15
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-07-2022 Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định rà soát, công bố, công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 17
27-07-2022 Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ phần diện tích đất nằm trong khu đất thực hiện dự án đầu tư để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 22
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-07-2022 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã ba Km80+500/QL.9 - Đường Lê Thế Tiết, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. 27
14-07-2022 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã ba Km63+400/QL.9 - Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa. 29
14-07-2022 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xử lý, khắc phục điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã tư Km3+890/Quốc lộ 9 - đường Nguyễn Đình Chiểu - đường Nguyễn Văn Tường, thành phố Đông Hà. 31
14-07-2022 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xử lý, khắc phục một số điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông tại nút giao ngã tư Km32+870/Quốc lộ 9D - Đường Trần Phú, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh. 33
14-07-2022 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng Cửa Việt. 35
14-07-2022 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 1. 37
14-07-2022 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 2). 39
14-07-2022 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 41
14-07-2022 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch 2022 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý. 45
14-07-2022 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 47
14-07-2022 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 50
14-07-2022 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc điều chuyển tài sản công. 55
14-07-2022 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022. 58
14-07-2022 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2022. 62
14-07-2022 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 68
14-07-2022 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023. 70
Sở Xây dựng
08-08-2022 Công bố số 1708/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 72
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,343,058 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner