"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02 + 03           Năm 2008 Ngày 14 tháng 01 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-12-2007 Nghị quyết số 29/2007/NQ-HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 03
15-12-2007 Nghị quyết số 30/2007/NQ-HĐND về quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2006. 08
15-12-2007 Nghị quyết số 31/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008. 10
15-12-2007 Nghị quyết số 32/2007/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh. 30
15-12-2007 Nghị quyết số 33/2007/NQ-HĐND thông qua Phương án phân loại đường phố thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2008. 51
15-12-2007 Nghị quyết số 34/2007/NQ-HĐND phê chuẩn biên chế hành chính, sự nghiệp và quỹ tiền lương tăng thêm năm 2008 tỉnh Quảng Trị. 88
15-12-2007 Nghị quyết số 35/2007/NQ-HĐND về việc thông qua hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. 90
15-12-2007 Nghị quyết số 36/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị và điều chỉnh địa giới hành chính các xã thuộc huyện Triệu Phong, huyện Hải Lăng; các phường thuộc thị xã Quảng Trị. 91
15-12-2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị năm 2008. 95
15-12-2007 Nghị quyết số 38/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị năm 2008. 97
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-12-2007 Quyết định số 23A/2007/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách cho các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh năm 2008. 99
15-12-2007 Quyết định số 24A/2007/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 cho các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. 101
19-12-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 122
19-12-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký cấp quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 123
25-12-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2008. 124
25-12-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2008. 125
25-12-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ- Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng- Vịnh Mốc đến năm 2015 có tính đến 2020. 132
24-12-2007 Chỉ thị số 15/2007/CT-UBND về việc tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trong hoạt động Viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh. 136
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong
21-12-2007 Quyết định số 1320/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp công dân. 139
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,936,158 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner