"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2011 Ngày 15 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-11-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
27-10-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế về công tác thanh niên của Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện Đakrông. 09
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
07-11-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng. 11
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-10-2011 Quyết định số 2229/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Mò Ó, huyện Đakrông. 16
31-10-2011 Quyết định số 2271/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn. 19
11-11-2011 Quyết định số 2376/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Trị, thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020. 21
11-11-2011 Quyết định số 2384/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 30
14-11-2011 Quyết định số 2388/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ - Du lịch Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 39
21-11-2011 Quyết định số 2474/QĐ-UBND về việc Quy định giá bán tối thiểu các loại lâm sản bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 44
24-11-2011 Quyết định số 2509/QĐ-UBND ban hành Quy định nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh và việc tổ chức phối hợp trong thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. 52
24-11-2011 Quyết định số 2510/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời gian nổ mìn trong Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 57
28-11-2011 Quyết định số 2528/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn quốc gia về Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi. 59
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,948,960 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner