"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2012 Ngày 15 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-03-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ban hành quy định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 02
Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị
26-03-2012 Quyết định số 171/2012/QĐ-UBND về bổ sung một số điều tại Quyết định số 239/2011/QĐ-UBND của UBND thị xã ban hành Quy định về quản lý và sử dụng vỉa hè các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 10
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-03-2012 Quyết định số 468/QĐ-UBND về việc triển khai gửi, nhận văn bản qua mạng tin học giữa các Sở, Ban ngành, Mặt trận, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã. 12
20-03-2012 Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị. 17
30-03-2012 Quyết định số 612/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ và bố trí kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ năm 2012. 22
12-04-2012 Công văn số 954/UBND-NN về việc đính chính Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Trị. 28
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
10-04-2012 Công bố số 559/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 29
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,148,377 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner