"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2008 Ngày 22 tháng 10 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
30-09-2008 Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Thành lập Thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị trên cơ sở thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 03
30-09-2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách đầu tư tập trung của tỉnh giai đoạn 2009 - 2010. 15
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-09-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND về việc đổi tên: thôn Đơn Thạnh, xã Vĩnh Hòa thành tên: thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh. 19
30-09-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND về việc phương thức hỗ trợ thực hiện chính sách di dân và chi phí quản lý phục vụ Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2006- 2010 và định hướng đến năm 2015. 20
30-09-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 cho các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. 23
14-10-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 30
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
06-10-2008 Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND về việc tăng cường quản lý quỹ đất chưa sử dụng, quỹ đất tại các dự án quy hoạch, chấn chỉnh công tác giao đất ở trên địa bàn thị xã. 31
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,942,504 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner