"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2011 Ngày 15 tháng 11 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-09-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị. 03
19-09-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 35
21-09-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cấp chính quyền (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính. 51
21-09-2011 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 57
30-09-2011 Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị. 70
18-10-2011 Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 76
Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị
07-10-2011 Quyết định số 667/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức, quản lý và khai thác công trình tưởng niệm Tháp chuông - Quảng trường - Nhà hành lễ - Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, thị xã Quảng Trị. 91
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
03-10-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đakrông. 96
13-10-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ. 107
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
21-09-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND về việc bổ sung nhiệm vụ về công tác thanh niên của Phòng Nội vụ huyện Hải Lăng. 121
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-10-2011 Quyết định số 2052/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố. 123
04-10-2011 Quyết định số 2056/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu học phí đối với các trường THPT bán công chuyển đổi sang loại hình công lập. 126
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,174,982 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner