"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2008 Ngày 15 tháng 2 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch hoạt động nhà hàng, karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007- 2010, định hướng đến năm 2020. 04
28-12-2007 Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND về việc ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2008. 24
31-12-2007 Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND về việc Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước. 26
07-01-2008 Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật. 34
09-01-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND về việc Quy định đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 36
02-01-2008 Chỉ thị số 01/2008/CT-UBND về tăng cường các biện pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh. 38
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
26-12-2007 Nghị quyết số 83/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2007. 40
26-12-2007 Nghị quyết số 84/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008. 46
26-12-2007 Nghị quyết số 85/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp thị xã. 59
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
27-12-2007 Nghị quyết số 12A/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 60
27-12-2007 Nghị quyết số 12B/2007/NQ-HĐND về việc dự toán thu chi ngân sách năm 2008. 66
Hội đồng nhân dân huyện Đakrông
27-12-2007 Nghị quyết số 9.1/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 69
27-12-2007 Nghị quyết số 9.2/2007/NQ-HĐND về dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2008. 73
27-12-2007 Nghị quyết số 9.3/2007/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án đầu tư xây dựng và phân bổ vốn đầu tư cho từng công trình, dự án năm 2008. 85
27-12-2007 Nghị quyết số 9.4/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện Đakrông. 89
27-12-2007 Nghị quyết số 9.5/2007/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện Đakrông năm 2008. 90
Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh
28-12-2007 Nghị quyết số 11A/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Hồ sơ "Phân loại đơn vị hành chính cấp huyện". 92
28-12-2007 Nghị quyết số 11B/2007/NQ-HĐND về kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2008. 93
28-12-2007 Nghị quyết số 11C/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2008. 110
Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng
27-12-2007 Nghị quyết số 11A/2007/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2008. 128
27-12-2007 Nghị quyết số 11B/2007/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008. 134
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,942,225 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner