"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17 + 18           Năm 2024 Ngày 27 tháng 5 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-05-2024 Nghị quyết số 31/2024/NQ-HĐND quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị. 05
10-05-2024 Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 07
10-05-2024 Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND quy định mức chi lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 90
10-05-2024 Nghị quyết số 35/2024/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 97
10-05-2024 Nghị quyết số 36/2024/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026. 99
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-05-2024 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. 101
10-05-2024 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Bảo tàng tỉnh Quảng Trị. 104
10-05-2024 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Di tích Quốc gia đặc biệt Địa đạo Vịnh Mốc. 106
10-05-2024 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị. 108
10-05-2024 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Chỉnh trang một số hạng mục thuộc công trình Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị. 110
10-05-2024 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Sửa chữa, nâng cấp cổng, tường rào và các hạng mục phụ trợ Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn. 112
10-05-2024 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cấp tỉnh quản lý năm 2023 sang năm 2024. 114
10-05-2024 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cấp huyện quản lý năm 2023 sang năm 2024. 120
10-05-2024 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian bố trí vốn các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách phân cấp cấp huyện quản lý. 135
10-05-2024 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý (Nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất giao cho doanh nghiệp sử dụng). 137
10-05-2024 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 139
10-05-2024 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Nghị quyết và chấp thuận danh mục dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác. 141
10-05-2024 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án nuôi tôm công nghệ cao RAS và Dự án nuôi cá Hồi Vân công nghệ RAS tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh. 143
10-05-2024 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 145
10-05-2024 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc cho ý kiến Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị thành phố Đông Hà đến năm 2045. 148
10-05-2024 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II. 150
10-05-2024 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc chấp thuận chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện Dự án Khai thác khoáng sản mỏ cát trắng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản VICO Quảng Trị. 152
10-05-2024 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 154
10-05-2024 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 156
10-05-2024 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 160
10-05-2024 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 163
Sở Xây dựng
10-05-2024 Công bố số 1062/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 168
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,876,906 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner