"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2007 Ngày 10 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-06-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
29-06-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền, phân cấp quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý. 12
04-05-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND về việc thực hiện tiết kiệm điện trong năm 2007. 16
10-05-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm gây dịch trong mùa Xuân - Hè. 19
25-06-2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. 21
26-06-2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch lở mồm, long móng gia súc và dịch cúm gia cầm. 29
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong
25-05-2007 Quyết định số 453/2007/QĐ-UBND về việc ban hành tạm thời loại đường, vị trí đất ở, đất xây dựng công trình, đất sản xuất kinh doanh để tính thuế nhà, đất trên địa bàn thị trấn Ái Tử huyện Triệu Phong. 38
09-05-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2007. 41
30-05-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, chỉ đạo, tổ chức thi hành án dân sự và việc thi hành án cải tạo không giam giữ, thi hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo. 43
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-06-2007 Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc mở cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt - Lào với tỉnh Salavan. 45
19-06-2007 Quyết định số 1295/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết sử dụng đất Khu Công Thương mại - Dịch vụ Lao Bảo thuộc Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. 46
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
22,724,929 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner