"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02 + 03           Năm 2007 Ngày 12 tháng 2 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2006 Nghị quyết số 8.1/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 03
09-12-2006 Nghị quyết số 8.2/2006/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các khoản thu và định mức chi các đơn vị thời kỳ ổn định ngân sách 2007 - 2010. 12
09-12-2006 Nghị quyết số 8.3/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. 28
09-12-2006 Nghị quyết số 8.4/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2005. 45
09-12-2006 Nghị quyết số 8.5/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2007 và phê duyệt danh mục công trình trọng điểm của tỉnh. 47
09-12-2006 Nghị quyết số 8.6/2006/NQ-HĐND thông qua kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi tỉnh năm 2007. 74
09-12-2006 Nghị quyết số 8.7/2006/NQ-HĐND thông qua phương án phân loại đường phố thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2007. 76
09-12-2006 Nghị quyết số 8.8/2006/NQ-HĐND phê chuẩn biên chế hành chính, sự nghiệp và quỹ tiền lương tăng thêm năm 2007 tỉnh Quảng Trị. 95
09-12-2006 Nghị quyết số 8.9/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 97
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
22,724,784 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner