"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2007 Ngày 12 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh
28-12-2006 Nghị quyết số 8A/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 02
28-12-2006 Nghị quyết số 8B/2006/NQ-HĐND về kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2007. 08
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
29-12-2006 Quyết định số 1970/2006/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 15 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện. 14
Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh
27-12-2006 Nghị quyết số 8A/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 16
27-12-2006 Nghị quyết số 8B/2006/NQ-HĐND về dự toán ngân sách địa phương năm 2007. 22
27-12-2006 Nghị quyết số 8C/2006/NQ-HĐND về Đề án nhựa hóa, bê tông hóa giao thông huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2007 - 2015. 28
27-12-2006 Nghị quyết số 8D/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị định 159/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ. 46
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
22,724,667 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner