"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2007 Ngày 20 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền giải quyết một số công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. 04
06-02-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc thành lập các thôn: Tân Pun, Hướng Choa, Hướng Hải, thuộc xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. 05
13-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2007 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 07
27-02-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Quảng Trị. 15
20-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND về việc thành lập các thôn: Nông Trường thuộc xã Vĩnh Hiền; Thống Nhất thuộc xã Vĩnh Long; Tây Sơn thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh. 19
27-02-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để giảm tai nạn giao thông năm 2007. 21
02-03-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tôm chân trắng. 23
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
28-12-2006 Nghị quyết số 8.1/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. 25
28-12-2006 Nghị quyết số 8.2/2006/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2007. 29
28-12-2006 Nghị quyết số 8.3/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Xây dựng vùng sản xuất, chế biến và tiêu thụ rau an toàn ở thị xã Đông Hà giai đoạn 2007 - 2010. 32
28-12-2006 Nghị quyết số 8.4/2006/NQ-HĐND về việc thông qua quy định ưu đãi khuyến khích đầu tư vào Cụm Công nghiệp Đông Lễ, thị xã Đông Hà. 66
28-12-2006 Nghị quyết số 8.5/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thị xã Đông Hà. 71
28-12-2006 Nghị quyết số 8.6/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính phường. 80
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
09-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý đô thị - thị xã Đông Hà. 86
Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh
02-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn huyện. 95
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
28-02-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc tăng cường thực hiện Chỉ thị của Chính phủ và của UBND tỉnh về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong Giáo dục. 97
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-02-2007 Công văn số 282/UBND-NC về việc thực hiện Chỉ thị 32/2006/CT-TTg và Quyết định 181/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 99
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
22,724,734 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner