"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2007 Ngày 28 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-04-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, chiến lược đến năm 2020. 03
12-04-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2007 - 2010. 07
12-04-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. 13
12-04-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2010. 18
12-04-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, bản, khu phố. 25
12-04-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số́ loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 28
Hội đồng nhân dân huyện Cam Lộ
09-01-2007 Nghị quyết số 7.1/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007. 44
09-01-2007 Nghị quyết số 7.2/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương 2007. 49
09-01-2007 Nghị quyết số 7.3/2007/NQ-HĐND phê duyệt Đề án Phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 70
09-01-2007 Nghị quyết số 7.5/2007/NQ-HĐND phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2006 - 2010. 77
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
22,724,816 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner