"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2007 Ngày 10 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 của tỉnh Quảng Trị. 02
28-03-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND về việc đặt tên công viên. 51
17-05-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 52
23-05-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND về việc quy định sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 57
03-05-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng. 60
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong
04-05-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND về việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn huyện năm 2007. 62
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
22,724,836 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner