"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11 + 12 + 13           Năm 2024 Ngày 07 tháng 3 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-02-2024 Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phân cấp xác định các khoản được trừ về tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 02
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-02-2024 Quyết định số 445/QĐ-UBND về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kỳ 2019 - 2023. 04
Sở Xây dựng
06-02-2024 Công bố số 314/CB- SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 181
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,937,828 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner