"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2021 Ngày 26 tháng 3 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-03-2021 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ban hành Quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021 - 2026. 04
10-03-2021 Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. 11
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2021 Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị. 15
01-04-2021 Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Tr. 28
02-04-2021 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị. 43
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10-03-2021 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị. 55
10-03-2021 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2019. 57
10-03-2021 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu đô thị Tân Vĩnh. 70
10-03-2021 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nghĩa trang phục vụ di dời mộ khu vực Bắc sông Hiếu. 72
10-03-2021 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng doanh trại Đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các địa phương. 74
10-03-2021 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà ở công vụ của Trung tâm Quản lý Cửa khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay. 77
10-03-2021 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1). 79
10-03-2021 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Quốc lộ 1A đến cảng Cửa Việt. 81
10-03-2021 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2021 và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1). 83
10-03-2021 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về chủ trương thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và điều chỉnh địa điểm thu hồi đất thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 86
10-03-2021 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 89
10-03-2021 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc điều chỉnh diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của dự án: Điện gió Hướng Tân để tăng diện tích cho dự án: Điện gió Tân Linh tại Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh. 92
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-04-2021 Quyết định số 755/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 95
Sở Xây dựng
26-03-2021 Quyết định số 28/QĐ-SXD về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 96
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,343,642 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner