"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02 + 03           Năm 2020 Ngày 05 tháng 01 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
06-12-2019 Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 03
06-12-2019 Nghị quyết số 35/2019/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2020. 09
06-12-2019 Nghị quyết số 36/2019/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2020. 40
06-12-2019 Nghị quyết số 37/2019/NQ-HĐND về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích năm 2019. 52
06-12-2019 Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND thông qua bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 56
06-12-2019 Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND về thông qua Đề án “Đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. 146
06-12-2019 Nghị quyết số 40/2019/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 160
06-12-2019 Nghị quyết số 41/2019/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 162
06-12-2019 Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND quy định một số mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 165
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
06-12-2019 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2018. 167
06-12-2019 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020. 182
06-12-2019 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020. 192
06-12-2019 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2020. 222
06-12-2019 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đập ngăn mặn sông Hiếu đến Quốc lộ 9). 228
06-12-2019 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Ngô Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại tuyến đường Xuân Quy Vĩnh, huyện Hải Lăng. 230
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,949,059 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner