"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18 + 19           Năm 2014 Ngày 15 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình. 04
27-10-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 12
29-10-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 20
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-10-2014 Quyết định số 2246/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 36
27-10-2014 Quyết định số 2279/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung nhiệm vụ Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 41
27-10-2014 Quyết định số 2291/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. 43
27-10-2014 Quyết định số 2294/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình nâng cao năng lực quản lý đo lường cấp huyện và quản lý chất lượng, nhãn hàng hóa tại các chợ nông thôn giai đoạn từ năm 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 53
27-10-2014 Quyết định số 2299/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 60
29-10-2014 Quyết định số 2375/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán: Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030. 74
30-10-2014 Quyết định số 2393/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2014 - 2020. 82
31-10-2014 Quyết định số 2424/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục xử lý các điểm ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng quá hạn, cấm sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 85
03-11-2014 Quyết định số 2446/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND phường, xã, thị trấn giai đoạn 2015 - 2020. 90
06-11-2014 Quyết định số 2462/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2014 - 2020. 98
07-11-2014 Quyết định số 2466/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. 115
10-11-2014 Quyết định số 2471/QĐ-UBND công nhận cơ sở giáo dục mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 121
Sở Xây dựng
16-10-2014 Quyết định số 91/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 122
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
14-11-2014 Công bố số 3043/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 131
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,219,552 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner