"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2006 Ngày 26 tháng 9 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-03-2006 Quyết định số 28/2006/QĐ-UBND về việc Quy định giá bán nước máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 02
09-03-2006 Quyết định số 29/2006/QĐ-UBND về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2006 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 04
09-03-2006 Quyết định số 30/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy trình công khai tài chính ngân sách và các chương trình dự án đầu tư của xã, phường, thị trấn. 14
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
10-02-2006 Quyết định số 66/2006/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá đất Khu quy hoạch dân cư Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị phường 3 thị xã Đông Hà. 60
13-03-2006 Quyết định số 229/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế về trình tự thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà. 62
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,948,447 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner