"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2022 Ngày 28 tháng 7 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
29-06-2022 Nghị quyết số 29/2022/NQ-HĐND ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-07-2022 Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. 10
14-07-2022 Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh. 12
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
29-06-2022 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 14
Sở Xây dựng
08-04-2022 Quyết định số 38/QĐ-SXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 3 và Quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 31
08-07-2022 Quyết định số 60/QĐ-SXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 39
08-07-2022 Công bố số 1445/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 47
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,956,713 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner